Tarieven

Intake-gesprek
N.a.v. het gesprek en/of onderzoek
wordt bepaald welke hulp nodig is.

65.00 euro

Bijlesテつ en leerbegeleiding35,00 euro p/u

Schoolcounselling


Individuele training en coaching45,00テつeuro p/u

offerte op aanvraag

Groeps-training
in omgaan met verschillen binnen een groepofferteテつ op aanvraag

PAS-COACH begeleiding
sessie omvat 4 x 1 uur
Intakegesprek
Testset en testafname
begeleiding n.a.v.テつtestuitslagen
Evaluatie

Alle genoemde prijzen zijn excl 21% btwtotaalpakket 169,95 euro
meting/screening (geen verklaring/wel verslag)
Dyslexie risico meting
Dyscalculie meting
295,00 euro


Bij niet-nagekomen afspraken zonder afmelden op de afgesproken lesdag,テつwordt de prijs voor een halfuurs les in rekening gebracht.

テつ