RT-praktijk LEERWIJZER voor Leerbegeleiding en Bijles

  • BIJLES is op verzoek van ouders/leerlingen mogelijk voor basisschool, Voortgezetonderwijs-leerlingen en¬†MBO en PABO-studenten¬†op een of meer van ondergenoemde gebieden:

     talen(Nederlands, Engels en Duits) en NT2 begeleiding anderstalige leerlingen

     spelling en grammatica

     rekenen/wiskunde

     begrijpend lezen

     technisch lezen

     dyslexie-begeleiding

     dyscalculie-begeleiding

     Wereld orientatie

     studievaardigheden


LEERBEGELEIDING is op verzoek van ouders/leerlingen mogelijk als er een hulpvraag is op het gebied van:

     leermotivatie en werkhouding

     faalangst

     onbegrepen voelen

     een aan autisme aanverwante stoornis als pdd-nos, adhd

     moeite hebben met het reguliere schoolsysteem

     plannen en leren studeren VO,MBO en HBO)

     Hoogbegaafdheid en beelddenken


Alle vormen van hulp worden vooraf gegaan door een intake-gesprek. N.a.v dit gesprek wordt bekeken wat de best passende hulp is voor een leerling.In overleg wordt besproken wanneer en hoevaak een leerling begeleiding gaat krijgen.

De les/begeleidingstijd bedraagt steeds 1 uur

De begeleiding vindt altijd in een een op een situatie plaats.

Voor elke leerling wordt steeds gezocht naar een manier van begeleiden die het best aansluit bij de leerstijl van de individuele leerling.