RT praktijk LEERWIJZER voor : Studiebegeleiding, bijles, coaching en trainingWil je als aankomend student voor het komende schooljaar nog je taal of rekenniveau verbeteren
Of wil je goed voorbereid zijn op de komende HBO of MBO toetsen voor Nederlands en rekenen.
Meld je dan in voor de lessen Nederlands en rekenen of informeer naar de mogelijkheden. mail naar:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel voor vragen. Tel 0641301109

RT Praktijk LEERWIJZER biedt onder andere begeleiding aan op het gebied van:
RT basisschool  onderbouw voor taal/ rekenen/ lezen
Taal/spelling/grammatica/lezen en rekenen gr 3 tot en met 8
Cito en entreetoets voorbereiding groep 7/8
NT2 begeleiding anderstalige leerlingen en anderstalige volwassen cursisten
Taal en rekenen 2F en 3F niveau voor VMBO-HAVO-VWO en MBO leerlingen
Taaltoets en rekentoets voor HBO leerlingen
Bijlessen voor talen, WO vakken en wiskunde VMBO en HAVO
Dyslexie en dyscalculie-begeleiding
Studiebegeleiding HBO en MBO studenten
Leerbegeleiding bij hoogbegaafdheid en beelddenken
Trainingen en coaching op het gebied van communicatie en samenwerking.

 
Motivatietrainingen en het verschil maken

Leerwijzer geef meerdereinteractieve trainingen op het gebied van communicatie, gedrag en samenwerking en omgaan met verschillen tussen mensen.
Het zijnleuke, leerzame, interactieve trainingen die je helpen anders te kijken,zonder oordeel maar juist vanuit begrip vanjouw dynamiek, begrip te krijgenvoor de ander en zijn dynamiek.

Deelnemers ervaren deze training veelal als eeneye-opener om te zien dat kennis van menselijk gedrag kan bijdrage aan een betere samenwerking en communcatie.
De training kan zowel incompany als bij ons locatie gegeven worden.
Voor vragen over deze training en het aanvragen van een training kunt u contact op nemen met:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bellen tel0641301109


helga
 
Welkom op de site van Helga van de Sanden


Na geruime tijd van voorbereiding, haalbaarheid en behoeften-onderzoek ben ik (NT2-docent, leerkracht BO, Remedial Teacher, gecertificeerd PAS-COACH, opleiding breinonderwijs en schoolcounsellor, trainer/coach gedrag en samenwerken, coördinator hoogbegaafdheid, trainer coach beelddenken, rekendocent MBO)per 01-01-2008 gestart met LEERWIJZER.
Ben je op zoek naar begeleiding voor een van onderstaande hulpvragen mail of bel voor een afspraak.

LEERWIJZER is een RT-praktijk waar je terechtkunt voor leerbegeleiding BO-VO-MBO, bijles, groeps- en/of individuele trainingen,schoolcounselling en leer/ profieltesten, bijscholinggrammatica-spelling en rekenniveau voor MBO en HBO en voorbereiding voor de Pabotoets rekenen en taal.

Verbeter Uw Nederlands voor volwassen(verbeter Uw spelling, grammatica, schrijven en leesvaardigheid)
Begeleiding voor de TAAL/REKENTOETS 2f-3f-4f als je moeite om deze te halen.

Schoolcounselling is gericht op gesprekken over aan school gerelateerde vragen en problemen waar ouders, leerlingen en leerkrachten mee te maken kunnen krijgen.
Meer informatie zie LEERWIJZER/schoolcounselling.
Bij LEERWIJZER kun jeeen creatieve korteCOACH/TRAINER volgen gericht op verschil, gedrag en samenwerken.


LEERWIJZER biedt middels een PAS-COACH testen en begeleiding aan voor leerlingen (11 t/m 18 jr) die hulp zoeken op het gebied vanleren, van persoonlijkheid ensociaal emotionele ontwikkeling en beroepsprofiel.

Bij LEERWIJZER wordt onder andere gebruik gemaakt van Breinonderwijs. Hierdoor kun je anders en snellerleren lezen, beter onthouden, effectiever leren omgaan met leerstof. Verder wordt er gebruik gemaakt van een hele effectieve manier vanmindmapping waardoor leren sneller gaat en onthouden makkelijker wordt.


De groeps- en/of individuele trainingen zijn gericht op omgaan met verschillen binnen een groep/team in verschillendeleer of arbeidssituaties.
Meer informatie zie LEERWIJZER/trainingen
Verder ben ik schrijfster van deboeken:

Gewoon, en toch!
en
Anders, nou en?


gewoon-en-toch

In
Gewoon, en toch! staan korte, kindgerichte, herkenbare verhaaltjes over heel gewone kinderen die te maken krijgen met verbaal of non-verbaal pestgedrag. Een aantal verhaaltjes gaan over gepest worden met uiterlijkheden zoals stotteren, handicap, gewicht, lengte en ziektes. De andere verhaaltjes gaan over de pijn die kinderen ervaren als ze gepest worden met innerlijkheden, gevoelens en uitstraling. Verder zijn er nog een aantal die gaan over het gedrag van kinderen. Gedrag van gewone kinderen die te maken krijgen met gevoelens die ontstaan door pesten of gepestworden.
Gewoon, en toch! is een vervolg op het eerder verschenen boek Anders, nou en?anders-nou-en Anders, nou en? is een rijk geïllustreerd boekje dat gaat over pestgedrag van kinderen naar kinderen en over de gevoelens die daarbij kunnen ontstaan.
In het boek Anders, nou en? staan korte rakende, herkenbare kindgerichte verhaaltjes waarin kinderen zichzelf zullen herkennen. Dit geldt voor zowel de pester als ook voor het gepeste kind.
Het boekje is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen de illustrator Miriam van en Rennes en de schrijfster Helga van de Sanden. Het boekje is leuk om zelf te lezen, maar ook om voor te lezen aan kinderen. Het is verder prima geschikt om te gebruiken als inleidend of ondersteunend materiaal bij gesprekken en lessen over pesten.