Tevredenheids onderzoek

Onlangs heeft Uw zoon/dochter kort of lang gebruik gemaakt van de diensten van Leerwijzer.
Graag willen wij Uw mening weten.

Wilt U middels onderstaande lijst Uw mate van tevredenheid aangeven.

Alle door u gegeven in informatie wordt wordt direct verzonden naar LEERWIJZER en wordt door ons vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld.
Generated with MOOJ Proforms
* Vereiste informatie.
Tevredenheidsonderzoek LEERWIJZER
Naam leerling * Geef de naam van de leerling die gebruik heeft gemaakt van de leerwijzer
School / groep *
Datum *1. Kunt U aangeven hoe U het eerste contact met Leerwijzer ervaren heeft. *
Uiterst tevreden
Behoorlijk tevreden
Tevreden
Beetje tevreden
Ontevreden
2. Kunt aangeven hoe U de aanpak van Leerwijzer vindt. *
Uiterst tevreden
Behoorlijk tevreden
Tevreden
Beetje tevreden
Ontevreden
3. Kunt U aangeven of U voldoende op de hoogte gehouden bent over de vorderingen van Uw zoon/dochter. *
Uiterst tevreden
Behoorlijk tevreden
Tevreden
Beetje tevreden
Ontevreden
4. Kunt U aangeven hoe Uw zoon/dochter de lessen bij Leerwijzer heeft ervaren. *
Uiterst tevreden
Behoorlijk tevreden
Tevreden
Beetje tevreden
Ontevreden
5. Kunt U aangeven of de werkwijze van Leerwijzer heeft voldaan aan Uw verwachtingen. *
Uiterst tevreden
Behoorlijk tevreden
Tevreden
Beetje tevreden
Ontevreden
6. Zou U Leerwijzer in de toekomst promoten/adviseren bij andere ouders en waarom? *
7. Wilt U hieronder aangeven wat U denkt dat Leerwijzer voor Uw zoon/dochter heeft betekend? *
8. Kunt U aangeven in welke mate Leerwijzer om gaat met het plannen van afspraken. *
Uiterst tevreden
Behoorlijk tevreden
Tevreden
Beetje tevreden
Ontevreden
9. Kunt U aangeven in welke mate Leerwijzer tijdens de begeleiding rekening heeft gehouden met de sociaal-emotionele behoeften van Uw zoon/dochter. *
Uiterst tevreden
Behoorlijk tevreden
Tevreden
Beetje tevreden
Ontevreden
10. Wilt U Uw zoon/dochter vragen hieronder te beschrijven hoe hij/zij de lessen/begeleiding bij Leerwijzer ervaren heeft. *